MJOP

In een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) wordt geadviseerd welk onderhoud wanneer plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn. Het MJOP heeft betrekking op de gemeenschappelijke zaken van de Vereniging van Eigenaars (VvE), waaronder in ieder geval het dak en de gevel, maar vaak ook het trappenhuis en de kozijnen vallen.

✔  Ervaren adviseurs  ✔  Persoonlijke aanpak ✔ Kwaliteit & Veiligheid

Stel een vraag

Algemene informatie MJOP

In een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) wordt al het verwachte (groot) onderhoud van een object in kaart gebracht. Hierin worden niet alleen de verwachte onderhoudswerkzaamheden opgesteld, maar ook de verwachte kosten. Daardoor kunnen de werkzaamheden en de kosten gepland worden. Een MJOP voorbeeld opvragen is mogelijk en kunt u direct doen.

Ook kunt u door ons een Duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan (DMJOP) laten opstellen. Het verschil tussen een MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan) en een DMJOP is dat de DMJOP meer rekening houdt met duurzame ontwikkelingen. Bij ons kunt u zonder problemen een MJOP opstellen en wij gaan graag voor u aan de slag. Indien er een installatie vervangen dient te worden, kiest men dan voor een duurzame variant. Ook wordt er gekeken naar hoe er zo efficiënt mogelijk omgegaan kan worden met materiaal.

Technische informatie MJOP

Er zijn meerdere redenen te benoemen waarom men een MeerJarenOnderhoudsPlan maakt. De belangrijkste reden is dat onderhoud kosten met zich mee brengt. Met een MeerJarenOnderhoudsPlan beheerst u deze onderhoudskosten omdat de planning inzicht geeft in de kosten op korte en lange termijn. Zo kunt u het onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen.
De meeste vastgoedbeheerders hebben inmiddels een MeerJarenOnderhoudsPlan. Vallen in een bepaald jaar de onderhoudskosten hoger uit, dan kunt u op voorhand vast middelen reserveren.

Door een gespreid onderhoudsbeleid te voeren komt u niet meer voor onverwacht hoge kosten te staan.

Als een MJOP wordt opgesteld of geactualiseerd kunt u ook nadenken over een DMJOP, de duurzame variant van de MJOP. Beter voor het milieu en beter voor uw portemonnee. Veilig Vitaal Vastgoed heeft namelijk een aantal verrassende voorbeeldscenario’s, waaruit blijkt dat maatregelen gericht op duurzaamheid tot een positieve financiële business case leiden.

De MJOP bestaat uit 2 delen: Het inspectierapport van het gebouw en de calculatie onderhoudskosten voor meerdere jaren. Het inspectierapport wordt opgesteld na inspectie van het gebouw per bouwelement. Hiermee wordt vastgesteld wat de huidige staat van onderhoud is en wat er moet worden begroot aan onderhoud voor de toekomst.
Daarna wordt er een calculatie opgesteld voor de onderhoudskosten. Meestal wordt de calculatie opgesteld voor 15 jaar of langer. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de wensen van de eigenaar (of eigenaren) en welke verbeteringen de voorkeur genieten.
Aan de hand van deze calculatie kunt u direct zien welke onderhoudskosten er gaan komen en welke financiële gevolgen dit met zich meebrengt.

Het inspecteren van een object en het maken van een MJOP is afhankelijk van de grootte en de complexiteit van het object. We komen graag met u in contact om dit met u te bespreken.


    Stel een vraag