Woonstad Rotterdam: koploper verduurzamen

Het verduurzamen van onze woningen hebben we al vroeg hoog op de agenda gezet. Dat werpt nu zijn vruchten af. Volgens de jaarlijkse Aedes Benchmark heeft Woonstad Rotterdam van de grootste woningcorporaties (met meer dan 25.000 woningen) de meeste energiezuinige woningen. Maar we zijn er nog lang niet. Uiteindelijk moeten alle woningen verduurzaamd worden.

Verhuurdersheffing inzetten

Woningcorporaties betalen nu ieder jaar verhuurdersheffing aan het Rijk. Een crisismaatregel die wat corporaties betreft zijn langste tijd gehad heeft. Met het afschaffen van de  verhuurdersheffing komt per jaar veel geld vrij om de minst duurzame woningen zo snel mogelijk aan te pakken. Samen met onze collega corporaties kunnen we met deze middelen de verduurzaming versnellen en zo de energiearmoede onder huurders met een kleine portemonnee aanpakken.

Startmotor van de verduurzaming

Woningcorporaties zijn de startmotor van de verduurzaming van woningen. Dat komt omdat we veel woningen in bezit hebben. Door die schaalgrootte kunnen we goed georganiseerd verduurzamen en een goede prijs onderhandelen met energieleveranciers. Hopelijk werkt onze aanpak als inspiratie voor de particuliere markt. Het recent gepubliceerde rapport van de Gemeente Rotterdam laat zien dat voor  huurders van particuliere woningen ook nog veel werk verricht moet worden.