De BENG-voorwaarden waar nieuwe kantoorpanden aan moeten voldoen

Wanneer u van plan bent om te investeren in de realisatie van nieuwe kantoorpanden dient u met ingang van het nieuwe jaar rekening te houden met de zogenaamde BENG-voorwaarden. Voor BENG geldt dat ze voluit staat voor ‘Bijna Energieneutrale Gebouwen’. De BENG-eisen zijn deels afgeleid uit het Energieakkoord voor duurzame groei. Bovendien zijn de geldende bepalingen ook deels het resultaat van de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). De eisen die worden vooropgesteld hebben specifiek betrekking tot:

 De maximale energiebehoefte;

Het fossiele energieverbruik;

De mate aan hernieuwbare energie die door het gebouw kan worden opgewekt;

 Bovenstaande zorgt er voor dat er bij de realisatie van een nieuw kantoorpand niet alleen maar meer rekening moet worden gehouden met het voorzien van een goede isolatie. Ook het louter en alleen voorzien van energiezuinige installaties voldoet niet langer. Het toepassen van duurzame energie is dan ook een zeer belangrijk aandachtspunt geworden.

Beoordeling op drie verschillende vlakken

De energieprestatie voor zogenaamde utiliteitsgebouwen zal straks dus beoordeeld worden op basis van drie specifieke criteria. We zetten deze drie criteria graag even hieronder met een concrete verduidelijking voor u op een rijtje:

1.) De energiebehoefte

Deze belangrijke indicator maakt duidelijk wat de energiebehoefte is voor niet alleen het verwarmen, maar ook het verlichten van het kantoorpand. Deze eis kan in de praktijk worden gehaald door rekening te houden met verschillende zaken. In eerste instantie is een goede schil-isolatie uitermate belangrijk. Daarnaast moet er ook een goede luchtdichtheid worden gerealiseerd. Ook voor triple glas geldt dat het op dit vlak een zeer belangrijke meerwaarde kan betekenen. Vergeet overigens ook zeker niet om (indien mogelijk) aandacht te besteden aan de realisatie van een (indien mogelijk) gunstige oriëntatie ten opzichte van de zon.

2.) Het primair fossiel energieverbruik

Deze tweede indicator heeft uiteraard betrekking tot de hoeveelheid aan primair fossiel energiegebruik waarvan sprake is. Dit is eigenlijk een optelsom van het primaire energiegebruik voor de volgende zaken:

 Verwarming;

Koeling;

Warmtapwater;

Ventilatoren;

Verlichting;

Bevochtiging;

 Het reduceren van het primair fossiel energieverbruik is uiteraard een absolute must. Dit is dan ook één van de belangrijkste gestelde voorwaarden om te kunnen voldoen aan de BENG-voorwaarden. Wees hier dus zeker aandachtig voor.

3.) Het aandeel aan hernieuwbare energie

Tot slot is er nog het percentage aan hernieuwbare energie waar u rekening mee dient te houden. Dit percentage kan worden berekend door de hoeveelheid aan zelf opgewekte, hernieuwbare energie te delen door het volledige energieverbruik.

Wat met de eisen voor bestaande kantoorpanden?

De verplichting om te voldoen aan de BENG-voorwaarden geldt op moment van schrijven uitsluitend voor nieuwe kantoorpanden. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat vanaf het jaar 2023 er ook eisen gelden voor het energieverbruik van bestaande kantoren. Elk kantoorgebouw dat zich op Nederlands grondgebied bevindt dient vanaf dat ogenblik over minstens een energielabel C te beschikken. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het kantoor niet aan die eisen? Dan mag het vanaf 1 januari 2023 niet langer als dusdanig worden gebruikt.

 

Bron: https://www.facto.nl/duurzaamheid/nieuws/2021/01/nieuwe-kantoorpanden-moeten-aan-beng-voldoen-10116029?_ga=2.130613327.1583871382.1611930171-1484188601.1611930171

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *