• +31 (0) 85 401 83 94
 • contact@veiligvitaalvastgoed.com

Risicoscan Woningen

Veilig Vitaal Vastgoed b.v. heeft vanuit de "Uitgebreide veiligheidskeuring" en de "Bouwkundige keuring" de “Risico-Scan Woningen” ontwikkeld. De Risico-Scan is ontstaan, omdat VVV vindt dat de huidige bouwkundige keuringen voor 60-80% gevuld is met overbodige informatie. Hierdoor zijn de rapportages minder overzichtelijk en de daadwerkelijke risico's zijn onderbelicht. 

Bij de huidige bouwkundige keuringen worden alle onderdelen van het gebouw benoemd, waarvan over het algemeen 90% goed is, daarbij wordt bij elk onderdeel een standaard tekst toegevoegd als vulling. Kortom een heel boekwerk met weinig urgente informatie.

De “Risico-Scan Woningen” keurt die zaken die urgent beetgepakt moeten worden omwille veiligheid of het voorkomen van vervolgschades. Zaken die dus prima in orde zijn en/of gewoon regulier onderhoud vragen worden hier dus niet belicht. Ondanks dat we dus ‘de onderste steen boven halen’  vermeldt de rapportage van de “Risico-Scan Woningen” alleen gebreken veelal minder onderdelen en is daardoor relatief goedkoper.

De onderdelen c.q. elementen die onderzocht worden zijn o.a.;

 • Bouwkundige gebreken
 • Het bemeten van de elektrische installatie
 • Het bemeten van de Gasinstallatie
 • Het bemeten van het leidingwater
 • Brandveiligheid
 • Inbraakveiligheid
 • Asbestrisico
 • Legionella-risico
 • Binnenmilieu

Omdat de woning beter onderzocht wordt dan bij alleen een bouwkundige keuring kunnen meer risico's aan het licht komen. Met de constateringen heeft u een beter beeld van de woning, de eventuele toekomstige kosten en vooral een betere onderhandelingspositie.

De rapportage kan ook uitstekend gebruikt worden als onderlegger voor verbouwingsplannen en door alle tips in de bijlage van de rapportage heeft u ook een naslagwerk voor wat u kunt doen bij calamiteiten.

Meer informatie over de werkwijze en inhoud vindt u onder de hoofdgroep Veiligheidskeuringen.
 

 • Telefoonnummer:
  +31 (0) 85 401 83 94

 • Staringlaan 17d
  2741 GC Waddinxveen

© Copyright 2019 Veilig Vitaal Vastgoed