• +31 (0) 85 401 83 94
 • contact@veiligvitaalvastgoed.com

Veiligheidskeuringen

U wilt een veilige woning voor uzelf, uw gezinsleden of zakelijke aangelegenheid. U wilt graag weten of dat in uw situatie ook zo is of blijft. Kort gezegd: Is uw woning (nog) wel veilig? Wat zijn de zichtbare en onzichtbare risico’s in een woning en hoe krijgt u hier duidelijkheid over. Veilig Vitaal Vastgoed heeft naast de gebruikelijke bouwkundige keuringen ook veiligheidskeuringen ontwikkeld, bestaande uit negen risico-onderzoeken. Acht van de negen risico-onderzoeken worden door de onderstaande illustraties nader uitgelegd. (Zie onderstaande illustraties).

De uitgebreide veiligheidskeuring is uitermate geschikt om te combineren met een bouwkundige keuring. Deze combinatie is vooral geschikt voor de aankoop van een woning. Doordat de woning nog beter onderzocht wordt dan bij alleen een bouwkundige keuring kunnen meer risico's aan het licht komen. Met de constateringen heeft u een beter beeld van de woning, de eventuele toekomstige kosten en vooral een betere onderhandelingspositie.

De rapportage kan ook uitstekend gebruikt worden bij verbouwingsplannen. Door de tips die terug te vinden zijn in de bijlage van de rapportage heeft u ook een naslagwerk voor advies bij calamiteiten.

 

 

 • Koolmonoxide

  Koolmonoxide is een sluipmoordenaar die vrijkomt bij een onvolledige verbranding. Bij de verbranding in cv-ketels of geisers komt koolmonoxide vrij in het rookgas. Het rookgas moet op een goede manier afgevoerd worden buiten de woning d.m.v. een rookgasafvoer en tevens moet er goede ventilatie zijn. Bij gebreken kunnen ernstige situaties ontstaan.
  De gasinstallaties worden onderworpen aan een visuele inspectie en bij verdachte situaties worden metingen verricht.

 • Elektrische installatie

  Bij gebreken aan de elektrische installatie kunnen ernstige situaties ontstaan, zoals brand en elektrocutie.
  De onderzochte onderdelen zijn:
  • de elektrische installatie (o.a. afvaltijd en uitschakelstroom)
  • de elektravoorzieningen ( o.a. de wandcontactdozen)
  • isolatiemeting elektra (de bedrading van de woning)
  • aardcircuitmeting (voldoet de aarding van de installatie)

 • gasinstallatie

  Bij gebreken aan de gasinstallatie bestaat de kans op ontploffingsgevaar.
  De gasinstallatie wordt onderworpen aan een visuele inspectie en een drukvalmeting.
  Hierdoor kan een eventuele gaslekkage geconstateerd worden in de leidingen. Ook leidingen die verborgen zijn in wanden en plafonds.

 • Leidingwater (legionella)

  In het leidingwater kan een legionellabacterie zitten. Van legionella kan men ernstig ziek worden.
  De leidingwaterinstallatie wordt onderworpen aan een visuele inspectie en er worden temperatuurmetingen verricht.
  Hierdoor kan een eventueel legionellarisico geconstateerd worden in de leidingen, ook die verwerkt zitten in wanden en plafonds.

 • Asbestrisico

  Bij aanwezigheid van asbesthoudend materiaal kan inademingsgevaar ontstaan. Asbest is een kankerverwekkend mineraal wat voor 1993 veel gebruikt werd vanwege de sterkte en weerstandseigenschappen. Asbest is in ongeveer 3500 soorten materialen verwerkt.
  Woningen van voor 1993 worden onderworpen aan een visuele inspectie.
  Geanalyseerd wordt of er asbest risicovolle situaties in uw woning zijn zoals; asbestdakplaten / dakbeschot, asbestgolfplaten op aanbouw of schuur, vloerzeil, tegels in badkamers/ toiletten, schoorsteenkanalen en rioleringen.

 • Inbraakveiligheid

  Onder veiligheid verstaat Veilig Vitaal Vastgoed ook het gevoel van veiligheid. Hoe groot is de kans dat een gelegenheidsinbreker in de woning staat.
  De woning wordt onderworpen aan een visuele inspectie, waarbij gekeken wordt naar de omgeving van de woning, bereikbaarheid voor inbrekers, verlichting en de 3 minuten inbraakveiligheid van deuren en kozijnen.
  In de rapportage worden specifieke tips (conform de eisen van het Politiekeurmerk) gegeven om uw woning veiliger te kunnen maken.

 • Constructieve veiligheid

  De aanwezigheid van constructie scheuren of andere gebreken kunnen aanwijzingen zijn voor toekomstige ernstige situaties.
  Bijv. afbreken van balkons of instortingsgevaar van constructieve elementen.
  De woning wordt onderworpen aan een visuele inspectie. Bij een specifiek gebrek kan gekozen worden voor een nader onderzoek te vinden onder Diensten / Specialistische onderzoeken.

 • Brandveiligheid

  De brandveiligheid wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van rookmelders en of deze goed zijn geplaatst. Tevens wordt nagegaan of er geen materialen zijn die een verhoogd risico vormen voor de brandveiligheid. Bij woningen die grenzen aan naastliggende woningen wordt gekeken naar het Weerstand Brand Door- en Brand Overslag (WBDBO) risico. Ook wordt gekeken naar vluchtwegen en de bereikbaarheid voor hulpverleners waaronder de brandweer.

 • Binnenmilieu

  In woningen liggen ook problemen in het binnenmilieu op de loer, zoals te hoge lucht vochtigheid, te hoog koolmonoxidegehalte, te weinig daglicht, te hoge concentratie Radon- en Thorongas en huisstofmijt.

  Tijdens een inspectie wordt o.a. gekeken naar: ventilatie in woning en kruipruimte, lichtinval, vocht en schimmels, warmtelekken en er worden adviezen voor een energiezuiniger gebouw gegeven.

 • Telefoonnummer:
  +31 (0) 85 401 83 94

 • Staringlaan 17d
  2741 GC Waddinxveen

© Copyright 2019 Veilig Vitaal Vastgoed