• +31 (0) 85 401 83 94
  • contact@veiligvitaalvastgoed.com

Vloer- En Lintvoegwaterpassing

Met lintvoeg- en vloerwaterpassingen wordt informatie verkregen over de vervormingen die een pand heeft ondergaan. In combinatie met funderingsonderzoek wordt hiermee een totaalbeeld verkregen van de kwaliteit van de funderingen. Met een waterpasinstrument, een baak en een meetlint wordt een aantal punten van de buitengevels ingemeten, bijvoorbeeld een lintvoeg.

De hoogten van de gemeten punten in een horizontaal vlak, geven de vervormingen aan die het pand sinds de bouw heeft ondergaan.

Scheuren in muren / metselwerk
Verzakkingen / scheefstand
 
Hiermee kan de toestand van de fundering of heipalen en het herstel bepaald worden.

Meer informatie over de werkwijze en inhoud vindt u onder de hoofdgroep Specialistische inspecties.  

  • Telefoonnummer:
    +31 (0) 85 401 83 94

  • Staringlaan 17d
    2741 GC Waddinxveen

© Copyright 2019 Veilig Vitaal Vastgoed