• +31 (0) 85 401 83 94
  • contact@veiligvitaalvastgoed.com

Uitkragende Gallerij/ Balkonvloeronderzoek

Door instortingen van balkons en/of galerijen is er meer aandacht gekomen voor het onderhoud en inspecties. Daarmee kan namelijk in een vroeg stadia ontdekt worden of er mogelijke bouwfouten zijn of constructies die aangepast c.q. vernieuwd of hersteld dienen te worden, Het onderzoek aan de balkonvloeren moet worden uitgevoerd conform CUR-Publicatie 248-2012 (Onderzoek naar en beoordeling van de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats).  Zaken die onderzocht worden;

scheuren in beton
inwaterende constructiedelen
aantasting wapening door dooizouten (Chloride aantasting)
putcorrosie van de wapening ter plaatse van de aansluiting aan de vloeren (optie)
aantasting draagconstructie
Het ministerie van Binnenlandse Zaken adviseert gebouweigenaren onderzoek naar de veiligheid van deze constructie uit te laten voeren. Aansluitend wordt door VROM in samenspraak met TNO gewerkt aan een inspectierichtlijn voor het beoordelen en inspecteren.

Om extreme situaties te voorkomen is het in deze verstandig niet af te wachten maar vooruitlopend de richtlijn het veiligheidsniveau van constructonderdelen door VVV in samenwerking met een contructiebureau met laboratorium te laten inspecteren.

In de meeste gevallen wordt het balkon/gallerijonderzoek gecombineerd met een spouwmuur(anker) onderzoek.

Meer informatie over de werkwijze en inhoud vindt u onder de hoofdgroep Specialistische inspecties. 

  • Telefoonnummer:
    +31 (0) 85 401 83 94

  • Staringlaan 17d
    2741 GC Waddinxveen

© Copyright 2019 Veilig Vitaal Vastgoed