• +31 (0) 85 401 83 94
 • contact@veiligvitaalvastgoed.com

Meerjaren Onderhoudsplanning En- Begroting

 

Het beschikbaar hebben van een actuele objectieve onderhoudsplanning en –begroting is van groot belang voor de vastgoed-manager die verantwoordelijk is voor de juiste balans tussen onderhouds-kosten t.b.v. functionaliteit, veiligheid, duurzaamheid en uitstraling tegenover het beschikbare budget.

De vastgoedmanager zal hiertoe willen beschikken over een conditiemeting (NEN 2767) verwerkt in een meerjaren onderhoudsplanning en -begroting (MJOP);
Alsmede desgewenst:duurzaamheid (EPA-label, maatwerk-advies);
veiligheid (brand, asbest, installaties, inbraak);
WWS-punten (voor woningen)
inmeten en CAD-plattegronden

De medewerkers van VVV zijn gecertificeerd voor de bovengenoemde specialistische keuringen. Verder zijn wij in de praktijk en intern getraind in het uitvoeren van de werkzaamheden.

Voor de inventarisatie maken wij gebruik van een digitaal hulpmiddel (meetstaat), waarmee de hoeveelheden van de onderhoudsbehoevende elementen eenduidig worden vastgelegd (en waarmee u als beheerder eenvoudig, bijvoorbeeld na verkoop van één van de woningen, van het complex de nieuwe hoeveelheden kan vaststellen.)

Onze MJOB geeft u inzicht in:

 • onderhoudsactiviteiten per jaar (periode: 10; 25 of 50 jaar);
 • geraamde onderhoudskosten per jaar (totaal en per onderdeel);
 • gemiddelde onderhoudskosten per bewoner per jaar.
 • weergave van de gebreken d.m.v. foto’s;
 • capitalisatie-overzicht opbrengsten versus kosten
   

VVV maakt de begroting aan de hand van een objectief uitgevoerde conditiemeting volgens de NEN2767. Eén van onze inspecteurs beoordeelt het gebouw en verwerkt de gegevens in de MJOB-software van O-Prognose, Homerun of een eigen programma. De geconstateerde gebreken worden bij de invoer voorzien van een aspecten analyse conform de NEN2767. Daardoor is het mogelijk een analyse te maken van de gebreken die per aspect worden geconstateerd. U bent hierdoor in staat een MJOP te maken waarbij bijvoorbeeld alleen gebreken die invloed hebben op het aspect veiligheid worden opgesomd.Per element wordt het cyclisch onderhoud beschreven en de maatregelen die getroffen moeten worden om de geconstateerde gebreken op te lossen. Desgewenst ontvangt u de MJOP in Excel.

Wij kunnen uw MJOP beheren en zorgen voor een regelmatige update van de gegevens.

Met onze praktijkgerichte inspecteurs, die over vele jaren opzichters- en directievoerings-ervaring beschikken, kunnen wij bij uitstek uit de begroting een optimaal jaarplan genereren op basis waarvan rechtstreeks aanbesteed kan worden.

Meer informatie over de werkwijze en inhoud vindt u onder de hoofdgroep Meerjaren onderhoud.

 • Telefoonnummer:
  +31 (0) 85 401 83 94

 • Staringlaan 17d
  2741 GC Waddinxveen

© Copyright 2019 Veilig Vitaal Vastgoed