• +31 (0) 85 401 83 94
  • contact@veiligvitaalvastgoed.com

Integrale Woning Keuring (iwk)

Een veilig gebouw en woning is belangrijk. Niet alleen voor de bewoner/gebruiker, maar bijvoorbeeld ook voor een verhuurder. Naast gevaarlijke situaties en gevaar voor gezondheid wordt ook financieel risico gelopen. De juridische kosten, herstelkosten en schadeclaims bij een tekortkoming mogen niet worden onderschat.

Veilig Vitaal Vastgoed b.v. heeft naast de gebruikelijke bouwkundige keuringen een IWK keuring die u inzicht en een rapportage geeft van de conditie en veiligheid van uw woning. De onderdelen c.q. elementen die onderzocht worden zijn;

Installaties overeenkomstig de NTA 8025
Brandveiligheid
Inbraakveiligheid (PKVW)
Asbestrisico
Woningplattegrond controle
Energielabel check
Optioneel WWS controle
Deze keuring kan indien gewenst, aangepast of gecombineerd worden met andere diensten, naar uw wensen.

Deze keuring is uitermate geschikt als vooropname van een mutatie. Het rapport kan een goede leidraad zijn voor een verbouwing om een hoger energielabel te kunnen bereiken en /of aanpassingen voor meer WWS-punten etc. 

Meer informatie over de werkwijze en inhoud vindt u onder de hoofdgroep Meerjaren onderhoud.

  • Telefoonnummer:
    +31 (0) 85 401 83 94

  • Staringlaan 17d
    2741 GC Waddinxveen

© Copyright 2019 Veilig Vitaal Vastgoed