• +31 (0) 85 401 83 94
 • contact@veiligvitaalvastgoed.com

Meerjaren Onderhoud

Is uw gebouw goed onderhouden? En hoe zit het met de betrouwbaarheid? Maar ook: zijn er zaken die direct gerepareerd dienen te worden en wat zijn de kosten hiervan? Is er voldoende geld gereserveerd en is de maandelijkse reservering wel hoog genoeg? Dit zijn vragen die u of een beheerder graag beantwoord krijgen en waarbij onze ervaring en het specialisme van Veilig Vitaal Vastgoed (VVV) u kan helpen om te voorkomen dat de veiligheid, functionaliteit maar ook de kosten voor onderhoud in gevaar komen. Goed onderhoud verhoogt immers de bruikbaarheid, de betrouwbaarheid (dus de functionaliteit) van het gebouw. Daarnaast verhoogt goed onderhoud de veiligheid en de gezondheid van het gebouw en daarmee de gezondheid van de gebruiker. Goed onderhoud verlengt de levensduur van elementen en verlaagt de gebruikerslasten, de kans op vervolgschades of totaal vervangingen van elementen. Wanneer bij onderhoud ook de eisen voor duurzaamheid en energiehuishouding worden meegenomen, leidt het onderhoud ook tot een duurzamer gebouw. De diensten die Veilig Vitaal Vastgoed u kan leveren zijn onder andere;

 • Meerjaren onderhoudsplanning en -begroting (NEN 2767)
 • Integrale Woning Keuring (IWK
 • Cartotheek controle
 • Woningwaarderingsstelsel (WWS)-punten controle
 • Splitsingsdocumenten

Dit is slechts een greep uit de diensten die Veilig Vitaal Vastgoed levert . VVV wijst u daarom graag op de voordelige mogelijkheid van het combineren van diensten. De onderhoudgegevens zijn namelijk ook gegevens die gebruikt worden voor het energielabel. Dan is het logisch dat u deze gegevens ook wilt gebruiken voor het maken van een energielabel of maatwerkadvies. Het combineren van deze diensten geeft u daarin een completer beeld en een aantrekkelijk prijsvoordeel.

 

 • Telefoonnummer:
  +31 (0) 85 401 83 94

 • Staringlaan 17d
  2741 GC Waddinxveen

© Copyright 2019 Veilig Vitaal Vastgoed