• +31 (0) 85 401 83 94
  • contact@veiligvitaalvastgoed.com

Bouwkundige Tekeningen

Het is belangrijk om duidelijkheid te hebben waar het gebouw uit bestaat en hoe het is opgebouwd. Tekeningen hebben toegevoegde waarde bij het beheer en bepalen van de energetische waarde, de verkoop- of huurprijs, of de gegevens vergelijkbaar en correct zijn. Maar ook, kunt u zichzelf of de (ver)kopers en (ver)huurders een duidelijk objectief vergelijk bieden. Van tekeningen is makkelijk de hoeveelheden per eenheid per element uit te trekken, wat zeer handig is voor het onderhoud of verbouwingen. Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning worden ook bouwtekeningen gevraagd. Plattegrondtekeningen geven een ruimtelijk inzicht t.b.v. de indeling en inrichting van de ruimtes. Veilig Vitaal Vastgoed (VVV) is daarin de uitgelezen partij om deze gegevens voor u vast te stellen. Zij doet dit door middel van de volgende diensten;

  • NEN 2580 plattegrond tekeningen
  • AutoCAD bouwtekeningen en Revit modelling
  • Hoeveelheden inventarisaties

Veilig Vitaal Vastgoed combineert graag zijn diensten en denkt graag met u mee in slimme oplossingen en kosten efficiënte werkzaamheden. Onze diensten kunt u natuurlijk, naar believen, combineren met onze andere diensten en keuringen. Een zeer goed voorbeeld zijn bijvoorbeeld de combinaties met veiligheidskeuringen en het energielabel met de meerjaren begroting, maar er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden.

NEN 2580 is de norm waarin de methoden is vastgelegd voor het meten van gebouwen. Het geeft exact inzicht in de bruto vloeroppervlakte (BVO) en verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) etc. van alle typen gebouwen. In de NEN2580 rapportage worden de oppervlakten overzichtelijk weergegeven naar gebouw, verdieping, ruimte en/of bouwdeel. Daarnaast kan er (voor groot zakelijk vastgoed) een onderverdeling worden weergeven naar gebruiksfuncties zoals kantoorruimte, horizontaal verkeer, sanitaire ruimten e.d.

De mogelijkheid van het combineren van deze dienst met andere diensten geeft u een completer beeld en is kosten efficiënt

  • Telefoonnummer:
    +31 (0) 85 401 83 94

  • Staringlaan 17d
    2741 GC Waddinxveen

© Copyright 2019 Veilig Vitaal Vastgoed