• +31 (0) 85 401 83 94
  • contact@veiligvitaalvastgoed.com

Opleveringskeuring

Een opleveringskeuring geeft u de zekerheid dat uw nieuwe woning overeenkomstig de voorschriften is opgeleverd. Een nieuwe woning betrekken is een spannend proces. De opleveringskeuring is hierbij een belangrijke stap bij de overdracht van de aannemer naar u. Belangrijk, aangezien dit het moment is waarop u tekortkomingen en gebreken op formele wijze kunt laten vastleggen.

Zijn er afspraken of zaken tijdens de oplevering niet genoteerd, dan zullen deze door de aannemer achteraf niet zonder meer worden geaccepteerd. Dit kan vervelende situaties geven waar u ontevreden door zult zijn en die extra tijd en geld kunnen kosten of misschien zelfs herstelwerkzaamheden vereisen waardoor u in het ergste geval de woning niet kunt betrekken.

Tijdens de keuring zal de inspecteur, samen met de aannemer, controleren of de woning en de kwaliteit voldoen aan de hiervoor gestelde eisen (bouwbesluit) en afspraken. De afspraken, gebreken en andere tekortkomingen worden genoteerd in het opleveringsrapport waarvan u een kopie krijgt. Middels deze afspraken kan daardoor makkelijk gecontroleerd worden of deze punten ook daadwerkelijk hersteld worden.

Het is mogelijk om in overleg een vooropleverings- én een eindopleveringskeuring te laten uitvoeren. Hiermee kunnen zaken eerder dan wel zo vroeg mogelijk aangekaart worden bij de aannemer.

Meer informatie over de werkwijze en inhoud vindt u onder de hoofdgroep Bouwkundige Keuring.

 

  • Telefoonnummer:
    +31 (0) 85 401 83 94

  • Staringlaan 17d
    2741 GC Waddinxveen

© Copyright 2019 Veilig Vitaal Vastgoed