• +31 (0) 85 401 83 94
  • contact@veiligvitaalvastgoed.com

Bouwkundige Keuring

U wilt graag weten wat de staat van het pand is om zoveel mogelijk problemen na (ver)koop of (ver)huur te voorkomen.
Hierin kunnen wij u op diverse wijzen van dienst zijn. Wij hebben ons daarbij gespecialiseerd in aan- en verkoopkeuringen, meeloop- en opleveringskeuringen. Zowel een koper als een verkoper wil in die situatie een deskundig en onafhankelijk keuringsrapport; niet alleen om te onderhandelen, maar ook om kennis te hebben van de technische staat van het pand om niet voor onverwachte kostbare problemen te komen staan. Het gaat hierbij tenslotte om kosten- en risicomanagement. Tijdens de uitgebreide visuele, bouwtechnische keuring wordt de woning nauwkeurig én onafhankelijk beoordeeld en worden gebreken en achterstallig onderhoud gelokaliseerd. Uitgezonderd de ‘meeloop- en opleverkeuring’, worden de bevindingen opgenomen in het bouwkundig rapport. Het rapport geeft vervolgens een duidelijk overzicht van de conditie waarin de woning verkeert, inclusief een advies en raming van herstelkosten. De rapportage wordt verduidelijkt met foto's en opgesteld volgens de NHG* richtlijnen en daardoor acceptabel voor financiële instellingen.

Wij wijzen u er graag op dat het combineren van diensten op hetzelfde tijdstip zeer aantrekkelijk is, doordat hierdoor diverse werkzaamheden samenvallen en niet apart berekend hoeven te worden.

Keuringen op functionaliteit, veiligheid, afwerking en mankementen van:
• Daken
• Wanden binnen/buiten
• Vloeren en kruipruimte
• Afwerkingen
• Keuken en sanitair
• Installaties
• Vocht door lekkages
• Bijgebouwen

  
De bouwkundige keuringen zijn visueel en niet-destructief; er worden dus geen (nagelvaste) zaken e.d. verwijderd om te kunnen inspecteren. Gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen, dakbedekking e.d. zichtbaar worden (waaronder asbest) vallen dus buiten deze visuele inspectie.

*Nationale Hypotheek Garantie

  • Telefoonnummer:
    +31 (0) 85 401 83 94

  • Staringlaan 17d
    2741 GC Waddinxveen

© Copyright 2019 Veilig Vitaal Vastgoed