• +31 (0) 85 401 83 94
 • contact@veiligvitaalvastgoed.com
 • Bouwkundige Keuring

  U wilt graag weten wat de staat van het pand is om zoveel mogelijk problemen na (ver)koop of (ver)huur te voorkomen. Hierin kunnen wij u op diverse wijzen van dienst zijn.

 • Veiligheidskeuringen

  Woont u nog wel veilig? Is de woning die u overweegt te (ver)kopen of (ver)huren wel veilig? Door dieper te graven in het gebouw kunnen meer gebreken aan het licht komen, waarbij u nog kunt veranderen van gedachte of die u een betere onderhandelingspositie geven. De rapportage kan ook uitstekend gebruikt worden als onderlegger voor verbouwingsplannen en door alle tips in de bijlage van de rapportage heeft u ook een naslagwerk voor wat u kunt doen bij calamiteiten.

 • Duurzaamheid

  VVV is EPBD-gecertificeerd en heeft zich o.a. gespecialiseerd in het maken van energielabels voor woningen (EPA-W) en bedrijfsgebouwen (EPA-U). Wilt u het gebouw energiezuiniger maken, maar weet niet wat de beste investering is? Dan kunnen wij u helpen met een maatwerkadvies.

 • Meerjaren Onderhoud

  Is uw gebouw of woning goed onderhouden en hoe zit het met de betrouwbaarheid? Maar ook: zijn er zaken die direct gerepareerd dienen te worden? Wat zijn de kosten? Is er voldoende geld gereserveerd en is de maandelijkse reservering wel hoog genoeg? Dit zijn vragen waarop Vastgoedbezitters, woningcorporaties, VvE's of beheerders graag antwoord willen en waarbij wij met onze ervaring en specialisme u uitstekend van dienst kunnen zijn.

 • Bouwkundige Tekeningen

  Bouwkundige tekeningen geven inzicht in waar het gebouw uit bestaat en is opgebouwd. Welke ook een goed hulpmiddel is om hoeveelheden uit te kunnen trekken per eenheid per element, wat zeer handig is voor onderhoud of verbouwingen en verkrijgen van een omgevingsvergunning. Plattegrondtekeningen geven een ruimtelijk inzicht t.b.v. de indeling en inrichting van de ruimtes, waarmee ook het bruto vloeroppervlak (BVO) en de verhuurbare vloeroppervlak (VVO) uitgerekend kan worden conform NEN2580.

 • Specialistische Inspecties

  Specialistische inspecties behandelen over het algemeen een specifiek probleem. In principe kan VVV vrijwel alle gebouw- of woning gebonden problemen voor u onderzoeken. Onze medewerkers zijn multidisciplinair opgeleid, beschikken over een rijk assortiment aan meet- en testgereedschappen en vaak kunnen wij volstaan met het inzetten van 1 persoon voor ingewikkelde vragen of situaties. Samen met een geringe overhead komt hierdoor onze prijsstelling veelal prettig laag uit.

 • Realisaties

  De medewerkers van Veilig Vitaal Vastgoed (VVV) hebben ruime ervaring met het realiseren van bouw- en onderhoudsprojecten, schadeherstel en het uitwerken en opvolgen van nader onderzoek. Vanuit de one-stop-shopping gedachte zullen wij altijd graag zorgen voor de opvolging en uitvoerbaarheid van onze adviezen c.q. ontwerpen.

 • Telefoonnummer:
  +31 (0) 85 401 83 94

 • Staringlaan 17d
  2741 GC Waddinxveen

© Copyright 2019 Veilig Vitaal Vastgoed